0
0.00
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

תנאי שימוש

כללי

1. ברוכים הבאים לאתר www.yaensofer.com/roomakes .
2. באתר זה ניתן לרכוש מוצרי ריהוט לבית ולמשרד (להלן: “השירות”, “ההזמנה”/”הרכישה”, או “המוצר/ים”).
3. תנאי השימוש מיועדים לנשים וגברים כאחד, ליחיד ורבים כאחד ונוסחם בלשון זכר הינה מטעמי נוחות בלבד. כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
4. השימוש ו/או הגלישה ו/או הרכישה באמצעות האתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן ולעיל: “תנאי השימוש”), ואלה חלים על כל משתמש רשום ו/או גולש מזדמן באתר ו/או רוכש באמצעות האתר (להלן ולעיל: “המשתמש”).
5. כל שימוש באתר, לרבות אך לא רק, גלישה של משתמש רשום ו/או גלישה של משתמש מזדמן ו/או רכישה באתר, מהווה הצהרה כי המשתמש מודע להוראות תנאי השימוש ומקבלן במלואן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות של בעלי האתר על פי תנאי השימוש.
6. בעלי האתר רשאים, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש על ידי עדכונו של מסמך זה.
7. השימוש בשירות מותר למטרות אישיות בלבד, של המשתמש בלבד ואין לבצע בו כל שימוש מסחרי ו/או כל רכישה למטרות מסחריות.

רישום משתמש לאתר

8. באתר קיימת האפשרות לבצע הזמנה גם ללא רישום לאתר.
9. הרישום לאתר הינו אופציונאלי, ומאפשר ביצוע פעולות וקבלת שירותים שונים באתר כגון מעקב אחר הזמנות שבוצעו באתר. בעת הרישום לאתר, נדרש המשתמש להזין פרטים אישיים וסיסמה אישית. ניתן להירשם לאתר באמצעות שימוש ברשתות החברתיות לשיקול דעתם של בעלי האתר.
10. בעת ביצוע הזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטים אישיים, פרטי משלוח ופרטי אמצעי תשלום.

תשלום

11. ניתן לשלם באתר באמצעי תשלום שונים, הכל כמפורט באתר. אמצעי התשלום מתעדכנים מעת לעת על ידי בעלי האתר לשיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר.
12. מחירי המוצרים באתר משתנים מעת לעת. המחיר הקובע הינו המחיר המצוין באתר במועד ביצוע התשלום המלא עבור הזמנת המוצר.
13. עלות המוצרים כפי שזו מופיעה באתר, כוללת את מחיר המוצר, מס מקומי, המרת מטבע, ביטוח, מיסים ומע”מ ועלות השילוח לארץ.
14. המזמין רשאי להגיע לאחד ממרכזי האיסוף הרשומים באתר לצורך איסוף עצמי של המוצר או לחילופין להזמין שירותי הובלה בתוספת תשלום כמפורט באתר. למדיניות המשלוחים המלאה ומרכזי האיסוף העצמי לחץ כאן.
15. ההזמנה מסתיימת רק לאחר קבלת אישור על סיום ואישור ההזמנה. אישור כאמור יתקבל רק לאחר הזנת כל פרטי המשלוח וביצוע תשלום מלא (ואישור חברת הסליקה לביצוע התשלום) עבור המוצרים ולרבות הובלה, ככל שהוזמנה הובלה.

מדיניות החזרות והחלפות:

16. החזרות, ביטול הזמנות והחלפת מוצרים יבוצעו אך ורק לפי הוראות תנאי השימוש להלן.
17. בשל אופים של המוצרים הנמכרים באתר ואופיו של השירות, למשתמש הזכות לבטל את ההזמנה, בבקשה אשר תישלח לכתובת בעלי האתר כמפורט באתר, בכתב, בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצרים וזאת כל עוד המוצרים טרם נפתחו מאריזתם המקורית, אלא אם כן הביטול נעשה עקב טעות של בעלי האתר ו/או תקלה במוצר עצמו (להלן: “ביטול הזמנה”/”בקשת ביטול הזמנה”).
18. ככל שמוצר מסוים ייוצר במיוחד עבור משתמש מסוים באתר על פי מידות ו/או דרישות מיוחדות, לא תהא למשתמש זכות ביטול הזמנה.
19. במקרה של ביטול הזמנה, תיגבה עמלת ביטול בסך 5% משווי המוצר לא כולל הובלה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
20. במקרה של בקשת ביטול הזמנה לאחר 48 שעות ממועד הזמנת המוצרים באתר, יחוייב הלקוח בעלות המשלוח.
21. במקרה של בקשת ביטול, על המשתמש להחזיר לכתובת בעלי האתר כמפורט באתר, על חשבונו, את המוצר כשהוא באריזתו המקורית, ובמצבו כפי שהתקבל על ידי המשתמש, קרי מוצרים שלא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש.
22. במקרה של בקשת ביטול, זיכוי המשתמש יתבצע רק לאחר קבלת המוצר בכתובת בעלי האתר כמפורט באתר, בהתאם לאמור בהוראות תנאי השימוש.
23. החלפת מוצרים תתאפשר לפי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר ורק בתנאי שלא בוצע שימוש במוצר והוא באריזתו המקורית, ובתוספת דמי משלוח נוספים, אלא אם כן מדובר בטעות מצד בעלי האתר.

אחריות בעלי האתר:

24. בעלי האתר רשאים בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי, ומבלי לתת על כך הודעה, להפסיק או להשהות את הפעלת השירות, באופן חלקי או כולל, ו/או לתקן ו/או לשנות את אופיו ותוכנו ולמשתמש ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה בקשר לכך.
25. בעלי האתר משקיעים מאמצים סבירים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של השירות, והשירותים הכלולים בו, ואולם, השירות עשוי להיות מופרע, מופסק, מושהה או מעוכב, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטתם של בעלי האתר או שלא מרצונם. בעלי האתר לא יישאו באחריות לכל נזק אשר עלול להיגרם לכל גורם שהוא עקב כך.
26. פעילות תקינה של האתר הינה באחריות ספק חיצוני ועל כן בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שעלול להיגרם למשתמש בקשר לכל הפרעה בפעילות האתר, לרבות הימצאות באגים, וירוסים ותקלות אבטחת מידע באתר.
27. על אף ניסיונם של בעלי האתר לעדכן את המידע המופיע באתר באופן שוטף, לעיתים נופלות טעויות במידע המוצג באתר, הרי שטעויות אלו הינן בשוגג ובתום לב, משתמש אשר מצא טעות במידע הנ”ל מתבקש להודיע על כך לבעלי האתר אשר יפעלו לתיקון הטעות. בכל מקרה, הטעות לא תחייב את בעלי האתר.
28. בעת ביצוע הזמנה באמצעות הזנת פרטי כרטיס אשראי, פרטי אמצעי התשלום מועברים לחברת סליקה חיצונית וזו קובעת באם התשלום אושר או אם לאו. בעלי האתר אינם אחראים בשום אופן ואין להם כל שליטה על פעילות זו של חברת הסליקה. ככל שלמשתמש יש טענה כלשהי באשר לאי אישור ביצוע העסקה בשל סירוב של כרטיס האשראי, עליו לפנות ישירות לחברת האשראי.
29. בעלי האתר לא יישאו באחריות להזמנות אשר לא הושלמו עקב תקלות טכניות של האתר ו/או של חברת הסליקה.
30. במקרה בו לא יהיה ניתן לבצע את הזמנת המוצרים מסיבות שאינן תלויות בבעלי האתר, בעלי האתר ייצרו קשר עם המשתמש על מנת לעדכנו ועל מנת לבחון אפשרות להמשך טיפול ברכישה.
31. המוצרים הנמכרים באתר הינם מוצרים להרכבה עצמית. השירות מתבצע בהנחה כי למשתמש ידע בסיסי וסביר על מנת להרכיב בעצמו את המוצרים, ועל אף מאמצים לספק הוראות הרכבה ברורות ככל הניתן, בעלי האתר לא יישאו באחריות לאי הרכבת המוצרים ו/או הרכבה שגויה של המוצרים, מכל סיבה שהיא.
32. בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות למוצר אשר ניזוק עקב שימוש לא סביר במוצרים ו/או שימוש שלא לפי הוראות ההרכבה ו/או שימוש שלא לפי הוראות השימוש ו/או עקב בלאי סביר.
33. אין לראות בהצגת המוצרים באתר ו/או אפיונם ו/או תיאורם ו/או סדר הצגתם כהמלצה של בעלי האתר ו/או עצה ו/או חוות דעת ו/או הצהרה ו/או הבעת דעה של בעלי האתר ביחס למוצרים, אופים או טיבם.
34. על אף המאמצים הנעשים על מנת לסמן באתר מוצרים אשר אינם נמצאים במלאי, ייתכן במקרה בו מוצר שלא סומן כאמור יוזמן על ידי המשתמש ולא יהיה במלאי במקרה כאמור, בעלי האתר ייצרו קשר עם המשתמש ויאפשרו לו לקבל זיכוי מלא של כספו ו/או להחליפו במוצר אחר באותה העלות.
35. אחריות למוצרים תינתן במעמד אספקת המוצר למשתמש, בצמוד למוצר עצמו ובהתאם לאמור בה.
36. התמונות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות למוצרים שמסופקים למשתמש בפועל.
37. רק בוגר מעל גיל 18, תושב ישראל ו/או חברה המאוגדת כדין בישראל, רשאים לבצע הזמנות באתר. ככל שהמשתמש אינו עומדים בתנאים הנ”ל, כל הזמנה שיבצע באתר תהיה בטלה ומבוטלת ובעלי האתר לא יישאו בכל נזק אשר עלול להיגרם למשתמש עקב כך.
38. חובה להזין פרטים נכונים, מדוייקים ומלאים על מנת להשתמש בשירות. היה ויימסרו פרטים שגויים ו/או חלקיים, בעת רישום לאתר ו/או בעת ביצוע הזמנה, מכל סיבה שהיא, בעלי האתר לא יישאו באחריות במקרה שהמוצרים לא יגיעו ליעדם ו/או בכל בעיה אחרת שעלולה להתעורר במהלך ההזמנה.
39. בכל מקרה בו המשתמש לא יפעל בהתאם להוראות תקנון זה, בעלי האתר יהיו רשאים לשלול את האפשרות שלו לביצוע הזמנות באתר.

שירותי הובלה

40. המזמין רשאי להגיע לאחד ממרכזי האיסוף הרשומים באתר לצורך איסוף עצמי של המוצר או לחילופין להזמין שירותי הובלה בתוספת תשלום כמפורט באתר. למדיניות המשלוחים המלאה ומרכזי האיסוף העצמי לחץ כאן.
41. שירותי ההובלה מתבצעים על ידי ספק חיצוני (להלן ולעיל: “הספק”) ובעלי האתר לא יישאו באחריות לשירותים אלו לרבות איחורים בזמן אספקת המוצרים.
42. עלות ההובלה עלולה להשתנות בהתאם לסוג המוצר, משקלו ולמען מסירת המוצרים. למדיניות המשלוחים המלאה לחץ כאן.
43. עלויות ותנאי ההובלה עלולים להשתנות מעת לעת ללא התראה מוקדמת אך מבלי לפגוע בהזמנות שבוצעו קודם לשינוי וששולמו באופן מלא.
44. ההובלה תתבצע אך ורק לכתובת שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה. הספק יתאם את מועד המסירה מול המזמין. במועד קבלת המוצר, תידרש נוכחות וחתימה של המזמין ו/או בוגר אחר מעל גיל 18 המתגורר בכתובת אליה הוזמנה ההובלה. בעלי האתר ו/או הספק לא יישאו בכל אחריות לאיחורים באספקת המוצר אי עמידה של המזמין בתנאים אלו.
45. בעלי האתר לא יישאו באחריות לאיחור באספקת המוצרים מסיבות אשר אינן תלויות בהם ואינן בשליטתם, כגון מצב בטחוני, שביתות, אסונות טבע וכד’.
46. שירותי ההובלה מתבצעים אך ורק בגבולות מדינת ישראל.
47. בעלי האתר אינם מתחייבים לספק את המוצרים לאזורים אשר הינם מסוכנים מבחינה ביטחונית, לפי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי האתר. במקרה כאמור, בעלי האתר יהיו רשאים, אך לא מחוייבים, לספק את המוצרים למען שונה, לפי תיאום מראש עם המשתמש.
48. ייתכנו עיכובים חריגים במועדי אספקת המוצרים לישובים המרוחקים מאזור גוש דן, כגון אילת, יישובים מעבר לקו הירוק, רמת הגולן וכד’.
49. זמן אספקת המוצרים יהא 7 ימי עסקים ממועד השלמת ההזמנה והתשלום המלא עבורה כאמור לעיל.
50. הזמנה תחשב כהזמנה שנמסרה באיחור רק במידה שמועד מסירת ההזמנה יהיה מאוחר מ- 7 ימי עסקים ורק במידה ולא חל עיכוב אשר נובע במישרין או בעקיפין כתוצאה מגורם שאינו בשליטת בעלי האתר.
51. ככל שההזמנה נמסרה באיחור כאמור לעיל, באשמת בעלי האתר, יעמוד סכום הפיצוי בגין האיחור על סך עלות ההובלה. מעבר לפיצוי האמור לא יהיה זכאי המשתמש לכל פיצוי נוסף בגין נזקים ישירים ו/או עקיפים בגין עיכוב כאמור.

קניין רוחני

52. כל מידע ו/או תצוגה ו/או זכות באתר, בין אם הם רשומים ובין אם לאו, בין אם הם ניתנים לרישום ובין אם לא, בין אם הם מופיעים באתר ובין אם לאו, לרבות אך לא רק, קודים של האתר, אפיונים טכניים של אתר, זכויות היוצרים בכל הטקסטים והתמונות, מדריכי הרכבת המוצרים, סרטוני הדרכה ומצגות, מפות, קטעי שמע, קטעי וידאו, היישומים, אייקונים, איורים, שרטוטים והעיצוב הגרפי, וכן סימני המסחר, כתובת מתחם (דומיין), פטנטים, מדגמים, שיטות עסקיות וסודות מסחריים (להלן: “התוכן”), שייכים במלואן ובאופן בלעדי לבעלי האתר ו/או למי מטעמם.
53. יודגש, כי מוצרים רבים הנמכרים באתר מוגנים בפטנטים רשומים בישראל ובעולם.
54. יודגש, כי חלק מהעיצובים של המוצרים המוצגים באתר, מוגנים במדגמים רשומים בישראל ובעולם.
55. יודגש, כי הקודים של האתר, אפיונים טכניים של אתר, הטקסטים והתמונות, מדריכי הרכבת המוצרים, סרטוני הדרכה ומצגות, מפות, קטעי שמע, קטעי וידאו, אייקונים, איורים, שרטוטים והעיצוב הגרפי מוגנים בזכויות יוצרים בישראל ובעולם.
56. יודגש כי סימני המסחר באתר הינם ברובם סימני מסחר רשומים בישראל ובעולם.
57. אין לעשות כל שימוש שהוא בתוכן, לרבות אך לא רק, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם ולהציע למכירה, למכור, לתרגם, להכניס שינויים, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור יצירות נגזרות, ללא הרשאה מפורשת, מראש ובכתב מבעלי האתר.
58. אין באתר או באמור בו, במפורש או במשתמע, מכוח השתק או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בתוכן, לרבות אך לא רק, בסימני המסחר, זכויות היוצרים המופיעים באתר ובמוצרים עצמם, ללא ההסכמה מפורשת ובכתב מאת בעלי האתר.
59. ככל שמשתמש כלשהו ו/או צד שלישי כלשהו מעוניין לעשות שימוש מורשה בתוכן, עליו לפנות לבעלי האתר.
60. חל איסור מוחלט על שתילת וירוסים ו/או תוכנות ריגול מכל סוג שהוא ו/או תוכנות לניטור תוכן האתר ו/או להעתקה של תוכן האתר מכל סוג שהוא.

הדין החל וסמכות השיפוט

61. התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש ובתנאי הפרטיות כפופים לחוקי מדינת ישראל ויופרשו בהתאם לדין הנהוג במדינת ישראל.
62. ככל שייקבע בהליך משפטי כי הוראה מסוימת בתנאי השימוש והפרטיות הינה חסרת תוקף, מכל סיבה שהיא, לא יהיה בכך כדי לפגוע ו/או לשלול את תוקפן של שאר הוראות תנאי השימוש והפרטיות.
63. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי השימוש ו/או בקשר עם תנאי הפרטיות, ניתנת בזאת סמכות בלעדית לבתי המשפט המוסמכים לדון בכך מבחינה עניינית במחוז תל אביב בלבד.
64. מבלי לפגוע ו/או לגרוע מהאמור בתנאי השימוש ו/או מהאמור בתנאי הפרטיות, תקופת ההתיישנות לעניין כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה, מכל גורם שהוא, כנגד בעלי האתר, בקשר לאתר ו/או לשירות ו/או לתוכנו, מוגבלת לתקופה של 6 חודשים בלבד.

אמצעי קשר:

65. בכל שאלה ו/או טענה– ניתן לפנות לבעלי האתר לפי הפרטים להלן:
ROOMAKES
כתובת: האיזמל 3 נס ציונה
טלפון: 08-6495216
פקס: 08-9468114
דוא”ל: info@yaensofer.com/roomakes
שעות פעילות, קבלת קהל ושעות מענה טלפוני: א-ה 09:00-17:00

תנאי פרטיות

1. תנאי הפרטיות הינם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ותנאי השימוש יחולו גם על תנאי הפרטיות בשינויים המתחייבים. כל ההגדרות והמונחים להלן יפורשו כהגדרתם בתנאי השימוש.
2. השימוש ו/או הגלישה ו/או הרכישה באמצעות האתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן ולעיל: “תנאי הפרטיות”), ואלה חלים על כל משתמש רשום ו/או גולש מזדמן באתר ו/או רוכש באמצעות האתר (להלן ולעיל: “המשתמש”).
3. כל שימוש באתר, לרבות אך לא רק, גלישה של משתמש רשום ו/או גלישה של משתמש מזדמן ו/או רכישה באתר, מהווה הצהרה כי המשתמש מודע להוראות תנאי הפרטיות ומקבלן במלואן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר על פי תנאי הפרטיות.
4. בעת ביצוע הזמנה, יידרש המשתמש להזין פרטים אישיים, פרטי משלוח ופרטי אמצעי תשלום.
5. לשם שמירה על אבטחת מידע, לא ניתן לשמור באתר פרטי אמצעי תשלום, את אלו יהיה על המשתמש להזין בכל הזמנה באופן נפרד ומחדש.
6. באתר קיימת האפשרות לבצע הזמנה גם ללא רישום לאתר. הרישום לאתר הינו אופציונאלי, ומאפשר ביצוע פעולות וקבלת שירותים שונים באתר כגון מעקב אחר הזמנות שבוצעו באתר. בעת הרישום לאתר, המשתמש להזין פרטים אישיים הכוללים בין השאר את שמו המלא, כתובת, דוא”ל ומס’ טלפון וסיסמה אישית. לאחר הזנת פרטי הרישום, המשתמש יקבל הודעת דוא”ל אשר יהיה עליו לאשר ובכך יסתיים הרישום לאתר. ניתן להירשם לאתר באמצעות שימוש ברשתות החברתיות לשיקול דעתם של בעלי האתר.
7. באתר נאסף ונאגר מידע בכל הקשור לפרטי המשתמשים ולפעילותם באתר (להלן: “המידע”), לרבות פעילות והזמנות של המשתמשים באתר.
8. בעלי האתר אינם מחוייבים לחשוף את המידע למשתמש כלשהו, למעט על פי דין ו/או על פי האמור בתנאי השימוש והפרטיות.
9. בעלי האתר מתחייבים שלא להעביר את המידע לגורם שלישי, למעט לחברת הסליקה לצורך חיוב אמצעי התשלום אשר פרטיו הוזנו באתר על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה באתר. בעלי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש במידע לצורך שימוש פנימי כגון למטרות ביקורת, מעקב, סטטיסטיקה ו/או למטרות פרסום ושיווק של האתר ו/או השירותים הניתנים על ידו.
10. המשתמש רשאי לחשוף את המידע ו/או איזה מהמידע, באמצעות השימוש באתר ו/או בכל דרך אחרת, לרבות אך לא רק, באמצעות מתן תגובות ודירוג מוצרים שונים באתר. בעלי האתר לא יישאו בכל נזק שעלול להיגרם למשתמש עקב כך.
11. השימוש במידע, אשר מוזן על ידי המשתמש במהלך ביצוע הרכישה באתר (ללא רישום לאתר), יהא עבור משלוח המוצרים בלבד ולא ייעשה שימוש נוסף לשליחת דיוורים ו/או ניוזלטרים פרסומיים (מעבר לאישור שליחת ההזמנה ואישור ביצוע תשלום) אלא אם כן המשתמש הסכים לכך. רישום לאתר יהווה הסכמה בכתב לקבלת דיוורים ו/או ניוזלטרים פרסומיים מבעלי האתר.
12. בעלי האתר יפעלו על פי דין ויחשפו את פרטי המשתמש ככל שיידרשו לכך על פי דין מכל סיבה שהיא.
13. לצורך שמירת פרטי המשתמש, בעלי האתר רשאים לשתול במחשבו של המשתמש קבצים המאפשרים להם לזכור את המידע ופרטים של המשתמש ופעילותו באתר (Cookies), המשתמש רשאי לבטל אפשרות זו במחשבו האישי, אך עליו לקחת בחשבון שבעשותו כן, המידע האישי שלו, לרבות אך לא רק, המידע על ההזמנות הקודמות שלו, לא יישמר באתר.
14. אבטחת המידע באתר, הינה באחריות ספק חיצוני ובעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שעלול להיגרם למשתמש בעניין זה.
15. באפשרותו של משתמש לבקש מבלי האתר להסירו ממאגר המידע של האתר באמצעות פנייה בכתב לבעלי האתר.
16. בעלי האתר רשאים, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי הפרטיות על ידי עדכונו של מסמך זה.

נגישות

Login

Lost your password?